Survivorship Bias – ภาพลวงตาและมายาคติของความสำเร็จ

Leave a Reply

Comment as a guest.

Read Next

Social Proof – ปรากฎการณ์เขาว่าดีก็ดีด้วย แม้บางทีมันเป็นเรื่องงี่เง่าแค่ไหนก็ตาม

ทำไมยังไม่มีความสุข? ปรากฏการณ์ Mimetic ที่เราลอกเลียนแบบความต้องการของคนอื่น

Paper Clip Strategy – เทคนิคการสร้างนิสัยเชิงบวกด้วยคลิปหนีบกระดาษ

Habit Forming Loop – “ความอยาก” คือกุญแจสำคัญในการสร้างนิสัยให้ติดตัว

Sliding Sidebar

About “The Up Psych!”

“The Up Psych” เป็นบล็อคเกี่ยวกับเรื่องการ พัฒนาตัวเอง จิตวิทยา และ Productivity อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ เรียนรู้ และฉุกคิดเพื่อให้พัฒนาชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

Follow Me

Facebook