Hindsight Bias – เข้าใจจิตวิทยาของปรากฎการณ์ “นั้นไงว่าละ” “เห็นไหมคิดไว้แล้วเชียว”

Leave a Reply

Comment as a guest.

Read Next

Paradox of Choice – มากไปใช่ว่าดี

Social Proof – ปรากฎการณ์เขาว่าดีก็ดีด้วย แม้บางทีมันเป็นเรื่องงี่เง่าแค่ไหนก็ตาม

เข้าใจ 10 ความผิดพลาดในกระบวนการคิด (Cognitive Bias) เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นในทุกๆวัน

นายสั่งมา หัวหน้าบอกให้ทำ

Sliding Sidebar

About “The Up Psych!”

“The Up Psych” เป็นบล็อคเกี่ยวกับเรื่องการ พัฒนาตัวเอง จิตวิทยา และ Productivity อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ เรียนรู้ และฉุกคิดเพื่อให้พัฒนาชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

Follow Me

Facebook