The Up Psych Articles.

ถ้าตื่นมาแล้วไม่ต้องทำงาน ชีวิตจะยังมีความหมายอยู่ไหม?

Waiting is the Hardest Part – การรอคอยมันลำบากแต่เป็นสิ่งจำเป็น

Headwinds / Tailwinds Asymmetry – เรื่องดีๆก็มีทำไมสมองไม่เคยจำ

False Confidence – ล้มบ้างก็ได้ แพ้บ้างก็ไม่เป็นไร ลูกไม่ใช่ซุปเปอร์แมน

Social Proof – ปรากฎการณ์เขาว่าดีก็ดีด้วย แม้บางทีมันเป็นเรื่องงี่เง่าแค่ไหนก็ตาม

The Bias Blind Spot – ฉันนี่สิมีเหตุผล

Sunk Cost Fallacy – ไกลขนาดนี้แล้วเลิกไม่ได้หรอก เหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยต้นทุนจม

Hindsight Bias – เข้าใจจิตวิทยาของปรากฎการณ์ “นั้นไงว่าละ” “เห็นไหมคิดไว้แล้วเชียว”

Paradox of Choice – มากไปใช่ว่าดี

Sliding Sidebar

About “The Up Psych!”

“The Up Psych” เป็นบล็อคเกี่ยวกับเรื่องการ พัฒนาตัวเอง จิตวิทยา และ Productivity อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ เรียนรู้ และฉุกคิดเพื่อให้พัฒนาชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

Follow Me

Facebook