The Up Psych Articles.

สังเกตุพฤติกรรม 4 อย่าง ของ ‘คนทำผิด’ ตามหลักจิตวิทยา

Imposter Syndrome – โรคกังวลของคนเก่งที่กลัวไม่เก่ง

Sliding Sidebar

About “The Up Psych!”

“The Up Psych” เป็นบล็อคเกี่ยวกับเรื่องการ พัฒนาตัวเอง จิตวิทยา และ Productivity อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ เรียนรู้ และฉุกคิดเพื่อให้พัฒนาชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

Follow Me

Facebook